Conferința de totalizare a rezultatelor în cadrul Proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”

La 28 noiembrie 2023 a avut loc Conferința de totalizare a rezultatelor în cadrul Proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, desfășurat în 4 instituții de învățământ din țară. La eveniment au participat reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, reprezentanți ai Fundației „Friedrich Ebert”, Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activităților de Tineret din Republica Moldova, conducătorii instituțiilor de învățământ unde au fost organizate activitățile de instruire, formatori și studenți.

Dna Victoria COCIUG, dr., conf. univ., Prorector pentru cercetare și parteneriate ASEM, a adresat un cuvânt de salut în deschiderea conferinței, în care menționat impactul pozitiv al instruirii tinerilor privind cunoașterea și exercitarea drepturilor lor la locul de muncă, a valorificării parteneriatelor dintre universitate și angajatori în acest demers.

Din partea Academiei de Studii Economice din Moldova la eveniment au participat formatoarele din cadrul proiectului – Alina CODREANU, lect. univ., drd., Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM și Maria MANCAȘ, dr., conf. univ., specialist superior Comunicare și protocol ASEM, Școala de Formare Continuă ASEM, precum și studenții beneficiari ai proiectului.

Prezenta conferință a avut drept obiectiv reflectarea rezultatelor instruirii tinerilor cu privire la drepturile lor ca viitori angajați, a oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova. În cadrul conferinței au avut loc trei panele de discuți, axate pe următoarele aspecte:

  • Politicile statului în domeniul sporirii angajabilității tinerilor pe piața muncii;
  • Implicarea instituțiilor de învățământ în pregătirea tinerilor pentru angajarea în câmpul muncii – realități și perspective;
  • Tinerii și piața muncii – viziuni ale beneficiarilor proiectului;
  • Concluzii și recomandări privind continuitatea proiectului și valorificarea rezultatelor obținute.

Proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert” pe parcursul anului 2023, a avut drept scop sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.