Conferința Științifică Națională: „Multilingvism și interculturalitate în contextul globalizării”

Stimaţi membri ai comunităţii academice, Departamentul „Limbi Moderne” din cadrul Facultății „Relații Economice Internaționale”, ASEM are deosebita onoare de a Vă invita la Conferința Științifică Națională cu genericul „Multilingvism și interculturalitate în contextul globalizării”, ediția a IV-a.

Evenimentul va avea loc pe data de 19 aprilie 2024, ora 11:00.

Axele tematice propuse spre discuție:

  • Dimensiunea educațională a globalizării: impactul multilingvismului asupra procesului de predare a limbilor moderne;
  • Valoarea economică a globalizării. Economia lingvistică;
  • Interculturalitate: managementul intercultural ca fundament al unei societăți sustenabile în era globalizării;
  • Impactul tehnologiilor lingvistice asupra peisajului economic în mediul profesional.

Evenimentul se va desfășura în format mixt:

  • cu prezența fizică în Sala 203, bl. F, etajul II, ASEM (mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni 59);
  • online – pe platforma ZOOM (accesul va fi remis la adresa de email în urma înregistrării pe platformă. Pentru înregistrare accesați formularul de mai jos: https://forms.gle/H9kpXfq4t1KcTtCw8 .

Limbile de lucru: engleza, franceza, germana, româna, rusa.

Vă rugăm să atrageţi atenţia la următoarele:

  • 10 aprilie 2024 – data limită pentru înregistrare și prezentarea rezumatelor în limba engleză (maximum 250 cuvinte);
  • 27 iunie 2024 – data limită pentru prezentarea articolelor științifice în extenso la următoarea adresa de email departament.lm@ase.md  .

IMPORTANT!

Comunicările științifice prezentate în cadrul acestui eveniment, care vor respecta structura unui articol științific, vor fi compilate în volumul publicației electronice în Culegere de articole selective „Multilingvism și interculturalitate în contextul globalizării”, pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați Comitetul Organizatoric la următoarea adresa de email departament.lm@ase.md sau la numărul de telefon (022) 402 951.

Fiecărui articol științific din culegere i se va atribui codul DOI și CZU, publicațiile vor fi indexate în Repozitoriul Instituțional – IREK (https://irek.ase.md).

Pentru înregistrare accesați următorul formular: https://forms.gle/H9kpXfq4t1KcTtCw8.

Vă așteptăm cu drag!