Conferința științifică studențească interuniversitară cu participare internaţională ”Criminologia și criminalitatea în Republica Moldova”

Astăzi, 17 martie 2023, în ASEM se desfăşoară, Conferința științifică studențească interuniversitară cu participare internaţională ”Criminologia și criminalitatea în Republica Moldova”, manifestație științifică jubiliară dedicată criminologului Valeriu Bujor, dr., prof. univ., Rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată.

Evenimentul a debutat cu mesajul de deschidere a Dnei TIGHINEANU Alexandra, dr., conf. univ., şi a continuat cu alocuţiunile Dlui Zaporojan VEACESLAV, dr., conf. univ., Decanul Facultăţii „Economie Generală şi Drept” şi a Dnei BUGA Larisa, dr., conf. univ., Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Criminologie Aplicată al IŞPCA.

Invitatului de onoare, Dl. BUJOR Valeriu, dr., prof. univ., Rector IŞPCA, pentru activitate prodigioasă şi contribuţii valoroase la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului din Republica Moldova, precum şi cu prilejul aniversării jubileului de 65 ani, i-a fost conferită DIPLOMĂ DE GRATITUDINE, înmânată solemn de către Decanul Facultăţii EGD, Veaceslav ZAPOROJAN, dr., conf. univ.

Dl. Profesor BUJOR a venit cu un mesaj motivaţional către tineretul studios prezent la eveniment, unde a menţionat despre importanţa studiilor, a voinţei şi a perseverenţei în perioada studenţiei.

Lucrările conferinţei se desfăşoară în format mixt, participând studenţi şi masteranzi din universităţile din  Republica Moldova, România şi Ucraina. 

Subiectele abordate în cadrul conferinței țin de problemele actuale ale criminologiei: (crimă și criminalitate, personalitatea infractorului, victimologie, prevenire, forme de manifestare a criminalității, etc.)

Evenimentul este organizat de către Departamentul „Drept”, Facultatea „Economie Generală şi Drept”, Academia de Studii Economice din Moldova în parteneriat cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.