ŞFC ASEM – mereu orientată pe consolidarea competenţelor personalului ASEM

26 decembrie 2022 – 21 ianuarie 2023 a constituit pentru cadrele didactice universitare din ASEM un parcurs de formare profesională continuă actual și valorizant atât din punct de vedere metodico-didactic, cât și și din punct de vedere psiho-social.

Programele de instruire: Platforme de E-learning (formator Serghei PORTARESCU, dr., conf.univ., ASEM), Aplicații Office (formator Olga CHICU, lector univ., ASEM), Social mediainstrument de comunicare în mediul universitar (formator Ion FAINA, Digital Marketing Expert), Dezvoltarea inteligenței emoționale (formator național, coach, Svetlana ȘIȘCANU) au fortificat competențele digitale și socio-emoționale ale personalului academic – acestea fiind unul dintre obiectivele de învățare pe tot parcursul vieții în parteneriatul formator-formabil.