Doctorat în cotutelă – experiență pentru ASEM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

La 18 septembrie 2023, în Sala Senatului a Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, a avut loc susținerea publică pentru două teze de doctorat în domeniul Contabilității și Auditului, ce au la bază o convenție de cotutelă internațională în baza Acordului de colaborare dintre Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România.

Tezele reprezintă rezultatul cercetării științifice al autorilor în domeniul contabilității și auditului, fiind deosebit de util profesioniștilor contabili, organismelor profesionale precum ACAP sau CECCAR și CAFR, studenților, masteranzilor, doctoranzilor și specialiștilor în devenire, dar și specialiștilor consacrați, din toate domeniile având tangență cu contabilitatea conform IFRS și auditul situațiilor financiare. Rezultatele obținute favorizează activitatea profesioniștilor contabili prin ghidare în aplicarea principiilor de recunoaștere a veniturilor conform IFRS 15 și activitatea entităților de audit, precum și organismelor de supraveghere în procesul de evaluare a calității serviciilor de audit și a performanței auditului situațiilor financiare prin diverse instrumente aplicative.

Prima teză de doctorat intitulată „Dezvoltarea unui model integrat de aplicare a IFRS 15 – Venituri din contracte cu clienții” a fost elaborată de doctorandul Nicolai JIERI, coordonatori științifici: Veronica GROSU, prof. univ., dr., Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava; Svetlana MIHAILA, conf. univ., dr., ASEM.

A doua teză de doctorat întitulată „Creșterea performanței auditului situațiilor financiare în contextul globalizării” a fost elaborată de doctorandul Sergiu ȘOIMU, coordonatori științifici: Veronica GROSU, prof. univ., dr., Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava; Galina BĂDICU, conf. univ., dr., ASEM.