DOCTORAT ÎN COTUTELĂ – O PRIMĂ EXPERIENȚĂ PENTRU ASEM ȘI UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Dna Monica-Laura ZLATI este primul doctor în științe economice, care a elaborat și susținut teza de doctor în cotutelă, conform parteneriatului la nivel de studii de doctorat dintre ASEM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Titlul științific a fost conferit în rezultatul susținerii la 24 februarie 2023 a tezei cu titlul „Analiza și evaluarea pachetului de politici contabile prin metode și proceduri statistice”, specialitatea științifică 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică. Conducători științifici: Svetlana MIHAILA, dr., conf. univ., Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică, ASEM și Veronica GROSU, dr., prof. univ., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România. Teza a fost susținută cu atribuirea calificativului „EXCELENT”.

Adresăm sincere felicitări Dnei Monica-Laura ZLATI și conducătorilor științifici pentru îndrumare!