Echipa ASEM implicată activ în cadrul proiectului MHELM

Echipa #ASEM, în cadrul proiectului ERASMUS+, MHELM continuă pilotarea programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership şi Management”. Pilotarea programului este parte componentă a pachetului de lucru 2.2. și are ca scop formarea membrilor echipelor de proiect în calitate de formatori.
Cel de-al doilea modul – Managementul personalului și cultura organizațională în IÎS a fost livrat de echipa constituită din dna Daniela POJAR, șef Direcția Managementul Resurselor, UTM (lider de Modul); dr., Tatiana NOVAC, conf,. univ. USMF; dr. Valentina PRIȚCAN, conf. univ., USARB; dr. Irina TODOS, conf. univ., USCH; dr. Tatiana TURCHINĂ, conf. univ., USM; dna Mihaela BALMUȘ, lector, USM; dr. Grigore BALTAG, conf. univ., UASM; dr. Aurelia LITVIN, prof. univ., UASM.
Scopul modulului este formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior. La finele modulului echipa ASEM, în cadrul lucrului individual a elaborat un proiect la tema „Actualizarea parțială a codului de etică universitară” prezentat de Irina Dorogaia, conf.univ. dr. Acest proiect include evaluarea Codului de Etică universitară existent la ASEM, studierea recomandărilor Asociației Internaționale a Universităților și Observatorul Magna, privind Codul de etică al IÎS, precum și identificarea unor propuneri privind actualizarea și îmbunătățirea codului de etică existent.
 
Instruirea în cadrul modulului III „Managementul resurselor” a fost realizată de echipa formată din dr.hab. Larisa BUGAIAN, prof. univ. UTM (lider de Modul); dna Victoria CRAVEȚ, Prorector pentru activitate economico-financiară, USMF; dr. Angela SOLCAN, prof. univ., ASEM; dr. Cornelia CRUCERESCU, conf. univ, UTM.
 
Scopul modulului constă în formarea atitudinii pozitive și de deschidere a managerilor universitari pentru sporirea competențelor teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS. Echipa ASEM a elaborat un studiu individual la tema “Prezentarea experienței indicatorilor de performanță pe subdiviziuni”, analizând cazul departamentului Marketing și Logistică. Studiul a fost prezentat de Tatiana Gaugaș, lector univ., și a inclus analiza procesului actual de evaluare a performanțelor profesionale a fiecărui angajat la nivel de departament, performanța redusă și cauzele ei, precum și Implimentarea noului Regulament privind modul de stabilire a sporului de performanță individuală ce a fost elaborat în scopul promovării calității muncii și cointeresării materiale ale angajaților, susținerii progresului în procesul didactico-știițific și sporirea calității muncii productive, dezvoltării performanței și consolidării prestigiului atât al subdiviziunii cât și al instituției.
 
Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+, MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/, pe pagina web a ASEM, dedicată proiectului MHELM: https://bri.ase.md/moldova-higher-education-leadership…/ și pe pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX
MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management.