Editarea volumului „Economiștii Republicii Moldova”

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Asociația Economiștilor din Republica Moldova intenționează să elaboreze și să editeze o lucrare cu titlul provizoriu „Economiștii Republicii Moldova”. Volumul va include informații despre personalități cu realizări deosebite în economie și va avea un impact pozitiv asupra societății și dezvoltării profesioniștilor din acest domeniu. Prin această lucrare dorim să aducem recunoaștere și apreciere economiștilor care au avut contribuții notabile la dezvoltarea țării. Cunoașterea realizărilor economiștilor poate motiva schimbări pozitive în politicile și practicile economice din Republica Moldova.

Realizarea acestui proiect editorial este de o importanță semnificativă, poate avea mai multe beneficii și va contribui la crearea și consolidarea rețelelor de experți și profesioniști în domeniul economic din Republica Moldova.

În acest scop ne adresăm către specialiștii din domeniul economiei cu titluri și grade științifico-didactice (sau onorifice) cu rugămintea de a elabora un text (din numele persoanei a treia), cules la calculator (volum – până la 2 pagini A4, Times New Roman, 12pt, interval între rânduri 1,15 cm). Acest material trebuie să conțină următoarele informații:

 • nume, prenume;
 • date biografice (data, anul și locul nașterii);
 • studiile superioare, de masterat (denumirea instituției), de doctorat / postdoctorat, anii absolvirii, perioada de cercetare;
 • locurile și posturile de cercetare și muncă (instituția, perioada);
 • domeniile științifice de cercetare, titlurile științifice și științifico-didactice, precum și cele onorifice,  alte titluri de acest fel acordate de alte state sau instituții științifice internaționale;
 • premii și distincții;
 • cursuri speciale, inclusiv peste hotare etc.;
 • principalele rezultate științifico-practice, administrative / manageriale sau de altă natură obținute etc.
 • numărul total de publicații realizate și 5-10 descrieri bibliografice a celor mai valoroase lucrări (în funcție de importanța teoretică și științifico-practică, managerială a acestora);
 • fotografie digitală color, format 4×6 cm.

Autorii vor prezenta cele mai importante realizări în economie de importanță națională sau internațională; pot fi expuse și alte informații (succese, realizări, performanțe etc.) obținute pe parcursul activității (la propria dorință / decizie).

Specialiștii cu grade / titluri științifico-didactice în alte domenii, diferite de cel economic (de ex., în științe agricole, fizico-matematice etc.), de asemenea pot trimite materialele, dacă aceștia au rezultate notabile în domeniul economiei.

Textul va fi elaborat în limbile română și engleză și va fi expediat pe adresa: library@lib.ase.md până la data de 1 aprilie 2024. Vă rugăm să indicați în mesaj datele dvs. de contact (tel. mobil). Recepționarea materialului va fi confirmată la adresa de e-mail. Dacă toate materialele vor fi recepționate în timp util, culegerea va fi editată în limba română în anul 2024, iar în anul 2025 – în limba engleză.

Suntem în așteptarea materialelor relevante și Vă mulțumim pentru interesul și contribuția dumneavoastră la realizarea acestui proiect editorial.

Echipa de Editare a cărții „Economiștii Republicii Moldova”

Grupul de inițiativă:

 • Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, Președintele Asociației Economiștilor din Republica Moldova;
 • Mihai PATRAȘ, dr., prof. univ., Asociația Economiștilor din Republica Moldova;
 • Diana BRAGOI, secretar științific al Senatului ASEM;
 • Natalia CHERADI, dr., director Biblioteca Științifică a ASEM.

Relații la telefon: 022 402 722.