Raport de finalizare a activităților echipei INFOLENCE în cadrul proiectului SURE

În data de 3 iunie 2024 a avut loc evenimentul de prezentare a raportului de finalizare pentru desfășurarea activităților stabilite de echipa Infolence în cadrul proiectului SURE.

Evenimentul a fost deschis de decanul Facultății Relații Economice Internaționale Larisa DODU-GUGEA, dr., conf. univ., care a menționat despre relevanța proiectului și a ținut să mulțumească Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru această oportunitate.

Cu un cuvânt de salut a venit Rectorul ASEM, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, care a vorbit în discursul său, despre relațiile diplomatice și colaborarea cu Ambasadele Statelor Unite ale Americii și Ucrainei în Republica Moldova și importanța participării studenților în proiecte ce promovează coeziunea socială.

Olesea FORTUNA, Președinte GEN Moldova în discursul său “Changemakers of Tomorrow” a relatat despre dezvoltarea încrederii și colaborării între oameni, pentru a realiza o schimbare în societate.

La eveniment au fost prezenți reprezentantul Ambasadei Ucrainei, Yulia KHLOCHKO, reprezentantul Consiliului American, Chris FLOWERS și Maria BABURINA, Program Assistant în cadrul Proiectului SURE.

În încheiere, Daniela MORARU, Project Manager în cadrul SURE Infolence, a prezentat raportul privind activitatea “How Infolence helps combating disinformation among youth”, subliniind eficiența proiectului pe termen lung pentru societatea Republicii Moldova.

Evenimentul a oferit participanților o oportunitate unică de a se conecta cu lideri și experți din diverse domenii, de a înțelege importanța implicării tinerilor în proiecte sociale și de a descoperi inițiativele care modelează viitorul.

Acest eveniment a fost un succes, oferind participanților inspirație și cunoștințe valoroase pentru implicarea lor viitoare în inițiative sociale și de dezvoltare comunitară.