Extinderea persectivelor Academice: de la Masterat la Doctorat

Continuarea studiilor la nivel doctoral nu reprezintă doar un angajament academic, ci și o investiție esențială în dezvoltarea personală și profesională. Academia de Studii Economice din Moldova încurajează masteranzii să valorifice această oportunitate unică, pentru a-și extinde perspectivele și a-și atinge potențialul maxim.

În cadrul evenimentului recent organizat, studenții masteranzi au participat la un dialog constructiv cu directoarea Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, Corina BULGAC, dr., conf. univ., și directoarea Școlii Doctorale ASEM, Svetlana MIHAILĂ, dr., conf. univ.

Discuțiile au abordat subiecte precum beneficiile studiilor doctorale, cerințele de acces la studiile doctorale, motivația pentru a deveni student doctorand, formele de studiu disponibile și criteriile pentru alegerea conducătorului de doctorat.