Felicitări, Student ASEM!

În atenția participanților la concursul de admitere în ASEM!

Ordinul intermediar de înmatriculare este afișat accesând următorul link: https://admitere.ase.md/rapoarte/

În legătură cu afișarea rezultatelor înmatriculării intermediare în ASEM pentru anul universitar 2021-2022, vă informăm despre necesitatea depunerii cât mai urgent posibil a actelor de studii în original în Comisia de Admitere ASEM (str. Bănulescu Bodoni, 59, blocul „F”) de către persoanele care au expediat Dosarul de admitere online sau au depus în Comisia de admitere copiile actelor de studii. Persoanele care nu vor depune în perioada 02-10 august 2021, actele de studii în original, pentru admitere atât la locurile cu finanțare de la bugetul de stat, cât și în bază de contract, cu achitarea taxei pentru studii, vor fi excluse din Ordinul de înmatriculare intermediar și nu se vor regăsi în Ordinul final de înmatriculare, care va fi afișat pe data de 12 august 2021.

Suplimentar Vă informăm, că unele persoane, înmatriculate în baza Ordinului de înmatriculare intermediară la locurile în bază de contract, cu achitarea taxei pentru studii, se pot regăsi în Ordinul final la locurile cu finanțare bugetară, în legătură cu nedepunerea actelor de studii în original de către unii pretendenți la studii. La fel, din aceleași considerente, sunt posibile în Ordinul final de înmatriculare și modificări ale Programelor de studii la care au fost înmatriculați, în baza Ordinului intermediar, pretendenții la studii, la locurile cu finanțare bugetară, cum ar fi: cei înmatriculați la a doua solicitare indicată în cererea de participare la concurs pot fi, după caz, înmatriculați la Programul de studii indicat ca prima solicitare, iar cei înmatriculați la a treia solicitare, s-ar putea regăsi ca fiind înmatriculați la cea de a doua sau chiar prima solicitare din cererea de participare la concurs.

Cu mult respect, urări de sănătate și doar succese în noua calitate, cea de student ASEM,
Comisia de Admitere ASEM