În ASEM se desfăşoară Conferința Științifică Internațională „Strategii și politici de management în economia contemporană” (Ediția a VIII-a) -ICSPM 2023

În perioada 24-25.03.2023, în ASEM se desfăşoară Conferința Științifică Internațională „Strategii și politici de management în economia contemporană” (Ediția a VIII-a) -ICSPM 2023, organizată de „Departamentul Management și Antreprenoriat” din cadrul Facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”.

Evenimentul reuneşte cadre universitare și cercetători din diverse domenii și țări pentru a împărtăși idei și rezultate privind dezvoltarea strategiilor și politicilor de management în condițiile actuale.

Cu mesaje de salut şi de conţinut tematic, din partea ASEM, au venit: Victoria COCIUG, dr., conf. univ, Prorector pentru Cercetare şi Parteneriate şi SOLCAN Angela, dr., prof. univ., Şefa Departamentului „Management și Antreprenoriat”. Moderator: STIHI Ludmila, dr., conf. univ.

Lucrările conferinței se desfășoară în conformitate cu următoarele secțiuni:

  • STRATEGII DE MANAGEMENT ÎN CONDIȚII DE INCERTITUDINE
  • ANTREPRENORIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
  • TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC

PROGRAMUL poate fi consultat, accesând următorul link: https://mga.ase.md/icspm/

Conferinţa se desfăşoară în format hibrid şi reuneşte cercetători din Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia.