ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI ÎNTÂI DE STUDII, CICLUL I, LICENȚĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ!

Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea Facultăţii, care va avea loc la 25 Septembrie 2021, după cum urmează:

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Specialităţile: „Business şi Administrare”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Marketing şi Logistică”, „Merceologie şi Comerţ”, „Tehnologia și managementul alimentației publice”, – Bloc A, Aula, ora 11.30
Facultatea „Finanţe”
Specialitatea: „Finanţe şi Bănci” – Bloc F, Aud. 203, ora 12.00
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Specialităţile: „Administrație publică”, „Economie Generală”, „Drept”, ”Managementul Resurselor Umane” – Bloc F, Aud. 303, ora 12.00
Facultatea „Contabilitate”
specialitatea „Contabilitate” – Bloc C, Aud. 502, ora 12.00
Facultatea „Relații Economice Internaționale”
Specialitatea: „Economie Mondială şi Relații Economice” – Bloc F, Aud. 302, ora 12.00
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
Specialităţile: „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Informatică aplicată”, „Tehnologia informaţiei”, – Bloc B, Aud. 414, ora 12.00