În premieră, ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL în ASEM!

Academia de Studii Economice din Moldova devine prima universitate cu profil economic din ţară care implementează modelul de învăţământ dual, graţie implementării proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine”, cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Învățământul dual în ASEM este o noutate pentru sistemul educațional al Republicii Moldova şi va fi aplicat în cadrul programelor de studii „Business şi Administrare” şi „Informatică Aplicată”. Acesta este o oportunitate de a combina dezvoltarea cunoștințelor teoretice cu formarea competențelor practice în medii reale de afaceri.

Învățământul dual reprezintă o formă alternativă de studii, care în cadrul pregătirii tinerilor specialiști pune un accent semnificativ pe formarea competențelor practice în mediul real de muncă, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri.

În urma consultării cu reprezentanții companiilor, s-a decis adoptarea următorului model de instruire: 60 % din numărul total de ore de studiu vor fi petrecute la instituție, 40 % la întreprindere. În așa mod, toate prelegerile vor avea loc la universitate, fiind predate de către profesori titulari și de către specialiști, selectați din mediul de afaceri. Seminarele și lecțiile de laborator vor fi divizate. O parte din ele vor fi petrecute la universitate, iar cealaltă parte vor fi realizate în cadrul unităților economice, studenţii fiind remunerați financiar pe parcursul studiilor.

Încadrarea studenților în mediul de afaceri va facilita dezvoltarea unui spectru larg de competențe importante pentru viitorii specialiști în acest domeniu. Astfel, vor fi create condiții prielnice pentru dezvoltarea abilităților profesionale specifice, inclusiv în vederea planificării, organizării, gestionării și evaluării activităților.

Departamentele „Management și Antreprenoriat”, și „Informatică Aplicată în Business”, care au fost alese pentru pilotarea învățământului dual, vor fi responsabile de asigurarea calității procesului educațional derulat în format dual.

Inițial, înmatricularea studenților se va efectua în mod similar pentru toți studenții, care vor fi informați la depunerea actelor, că ulterior, o să existe posibilitatea de a alege modul de studiu: tradițional sau dual.