Îndemn de participare la Recensământul populației și locuințelor 2024

Stimată comunitate academică,

Întregul colectiv al Academiei de Studii Economice din Moldova Vă îndeamnă pe toți să participați activ la Recensământul populației și locuințelor, care are un impact semnificativ atât asupra sistemului educațional la general, cât și asupra învățământului superior, în particular, prin furnizarea de date esențiale necesare pentru luarea unor decizii și politici eficiente legate de sectorul educațional. Datele colectate despre preferințele educaționale și carierele dorite ale tinerilor vor ghida dezvoltarea unor noi programe de studii și ajustarea celor existente, promovarea accesului echitabil la învățământul superior și susținerea diversificării ofertei educaționale.

Nu în ultimul rând, recensământul va oferi date relevante, pentru prioritizarea anumitor domenii de cercetare în funcție de nevoile demografice și economice ale țării, iar, informațiile demografice pot facilita dezvoltarea de parteneriate internaționale și colaborări între universități și mediul de afaceri.

Prin furnizarea unor date precise și actualizate, recensământul permite autorităților, universităților și altor instituții să ia decizii informate, care să îmbunătățească calitatea, relevanța și accesibilitatea învățământului superior în Republica Moldova.

Prin responsabilitatea noastră comună, vom contribui esențial în asigurarea succesului recensământului și în utilizarea datelor în beneficiul întregii societăți și a dezvoltării Republicii Moldova.

Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ, membru corespondent al AȘM

Rector, Academia de Studii Economice din Moldova