INSTRUIRI ÎN CADRUL CLINICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ASEM

Pe 5 decembrie a fost dat startul instruirilor în cadrul Clinicii Juridice de Consultanță în Afaceri ASEM, la care participă 20 de studenți ai anilor II-IV, specialitatea Drept, facultatea ”Economie Generală și Drept”.

Astfel, seria de instruiri a demarat cu informarea cliniciștilor despre cadrul juridic legal de constituire a unei clinici juridice, despre funcțiile, instrumentele, dar și impactul activităților pentru societate, pentru dezvoltarea statului de drept și facilitarea accesului la justiţie. Alexandra TIGHINEANU, dr. în drept, conf. univ., formator în cadrul Clinicii, a pus accent și pe promovarea metodelor moderne de instruire juridică universitară.

La 7 decembrie, împreună cu Irina CIOBĂNICĂ, șef secția asistență înregistrări din cadrul Agenției Servicii Publice, studenții au discutat despre procedura de înregistrare, autentificare și certificare a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Despre formele juridice de organizare a agenților economici, reglementate de legislația în vigoare, cliniciștii au fost informați la o altă instruire, de către formatorul Gheorghe POSTOLACHI, lector universitar, ASEM.

În cadrul instruirilor, studenții acumulează atât cunoștințe teoretice, cât și practice pentru obținerea abilităților de acordare a consultanțelor juridice pentru IMM-uri.

De menționat că activitățile sunt organizate în cadrul programului de sub-granturi pentru clinicile juridice, parte a programului ”Susținerea reformei justiției penale și combaterea corupției în Republica Moldova”, implementat de ABA ROLI cu susținerea financiară a Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA.