International TELECONFERENCE of young researchers”Creation of the Society of Consciousness” (TELE-2021), 10th edition

Academy of Economic Studies of Moldova
American-Romanian Academy of Arts and Sciences
COST Action CA16226: Smart Habitat for the Elderly
COST Action CA19136: International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments

International TELECONFERENCE of young researchers
„Creation of the Society of Consciousness” (TELE-2021), 10th edition, 12-13 March 2021
Bacău-Boston-Bucureşti-California University Davis-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca- Coimbra, Portugal- Houston- Gouda, Netherlands – Los Angeles – Iaşi – Scopje – Timişoara
www.ase.md, www.AmericanRomanianAcademy.org

PROGRAM – INVITATION

Honorary Presidents of the International TELECONFERENCE:
Grigore BELOSTECINIC, Rector AESM, Prof. univ., dr. hab., Academician ASM, Honorary Member of ARA, Chisinau, Republic of Moldova

Ruxandra VIDU, President ARA, Prof., PhD, California Davis, USA

President of the International TELECONFERENCE:
Dumitru TODOROI, prof. univ., dr. hab., m.c. ARA, Chișinău, Republic of Moldova

Bacău-Boston-Bucureşti-California University Davis-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca- Coimbra, Portugal- Houston- Gouda, Netherlands – Los Angeles – Iaşi – Scopje – Timişoara

Chişinău 2021

Partners:
Academy of Economic Studies of Moldova (AESM), Chișinău, Moldova
American-Romanian Academy of Arts and Sciences, California Davis, USA
AFEdemy, Gouda, Netherlands
SHINE 2Europe, Coimbra, Portugal
CETEM, SELD-ON, Spain
Illinois State University (ISU), Chicago, USA
Faculty of Computer Science and Engineering from UKIM, Scopje, North Macedonia Academy of Economic Studies, (ASE) Bucharest, Romania
Boston Theological Institute (BTI), Boston, USA
„Vasile Alecsandri” University at Bacau, (BU), Bacau, Romania
Houston Conservatory, Houston, USA
„Al. Ioan Cuza” University at Iasi (UAIC), Iasi, Romania
Music Academy „Gh. Dima” at Cluj Napoca, Romania
Polytechnic University of Timisoara (TPU), Timisoara, Romania
Topics:
1. Psychology and Impact of Professional Transition Ecosystems.
2. Continuity of the intellectual and emotional activities of older people.
3. Sustainability of intergenerational friendly environments.
4. Professional environments and communities of employees, associates and affiliates.
5. Economic digital solutions in the context of continuous sustainable learning.
Developments:
1. Theme of communication, author(s), affiliation, e-mail: 25 January 2021
2. Summary of communication (one page, with pictures of authors): 4 February 2021
3. Confirmation of acceptance of communication: 11 February 2021
4. Presentation of the text of the full communication: 9 March 2021
5. TELECONFERENCE-2021: 12-13 March 2021
Deadline for submission of communications for publication:
March 9, 2021 (up to 6 pages, with pictures of authors, text: TNR 12 in 2 columns) to email address: cie@ase.md, todoroi@ase.md
Phone: 022 402947, 022 402988, 022 402 893
Technology requirements: structure of the work and other details:
http://www.americanromanianacademy.org/41-submission
Party Days: Online, Zoom: 12-13 March 2021
Working language: Romanian and English (without translation).
Participation fee: not charged.
Accommodation and travel costs: are borne by participants
                                   Program – Invitation
Section I: Plenary
March 12, 8:00 – 10:00
Break, coffee, tea, snacks
March 12, 10:00 – 10:15
Section 1. Psychology and Impact of Professional Transition Ecosystems.
March 12, 10:15 – 12:15
Lunch break
March 12, 12:15 – 13:15.
Section 2. Continuity of the intellectual and emotional activities of older people.
12 March, 13:15 – 15:00
Section II: Plenary
13 March, 8:00 – 9:30
Break, coffee, tea, snacks
March 13, 9:30 – 9:45
Section 3. Sustainability of intergenerational friendly environments.
March 13, 9:45 – 10:45
Section4. Professional environments and communities of employees, associates and affiliates.
March 13, 10:45 – 11:45
Section 5. Economic digital solutions in the context of continuous sustainable learning
March 13, 11:45 – 13:15
Session III: Plenary
March 13, 13:15– 15:00
Conclusions, Suggestions, Decisions.
Closing of the international TELECONFERRENCE of young researchers entitled „Creation of the Society of Consciousness”, 10th Edition, March 12-13, 2021.
Summary of communications at TELE- 2021


Academia de Studii Economice a Moldovei
American-Romanian Academy of Arts and Sciences
COST Acțiunea CA16226: Smart Habitat pentru persoanele în vârstă
COST Acțiunea CA19136: Rețeaua interdisciplinară internațională privind mediile inteligente favorabile vârstei sănătoase

TELECONFERINŢA
internatională a tinerilor cercetători
“Crearea Societăţii Conştiinţei”, (TELE-2021), Ediţia a 10-a, 12-13 Martie 2021
Bacău-Boston-Bucureşti-California University Davis-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca- Coimbra, Portugal- Houston- Gouda, Netherlands – Los Angeles – Iaşi – Scopje – Timişoara
www.ase.md, www.AmericanRomanianAcademy.org

PROGRAM – INVITATIE

Preşedinţi de Onoare a TELECONFERINŢEI internaţionale:
Grigore BELOSTECINIC, Rector ASEM, prof. univ., dr. hab., Academician AŞM, Membru de Onoare ARA, Chişinău, Republica Moldova
Ruxandra VIDU, Preşedinte ARA, prof., PhD, California Davis, USA

Preşedintele TELECONFERINŢEI internaţionale:
Dumitru TODOROI, prof. univ., dr. hab., m. c. ARA, Chişinău, Republica Moldova

Bacău-Boston-Bucureşti-California University Davis-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca- Coimbra, Portugal- Houston- Gouda, Netherlands – Los Angeles – Iaşi – Scopje – Timişoara

Chişinău 2021

Parteneri:
Academia de Studii Economice a Moldovei, (ASEM), Chisinau, Moldova
American-Romanian Academy of Arts and Sciences, University of California Davis, USA
AFEdemy, Gouda, Netherlands
SHINE 2Europe, Coimbra, Portugal
CETEM, SHELD-ON, Spain
Illinois State University, (ISU), Chicago, USA
Faculty of Computer Science and Engineering from UKIM, Scopje, North Macedonia
Academy of Economic Studies, (ASE) Bucharest, România
Boston Theological Institute, (BTI), Boston, USA
“Vasile Alecsandri” University at Bacău, (BU), Bacau, România
Houston Conservatory, Houston, USA
“Al. IoanCuza” University at Iaşi, (UAIC), Iaşi, România
Music Academy “Gh. Dima” at Cluj Napoca, (MA), Cluj Napoca, România
Politehnica University of Timisoara, (TPU), Timisoara, România
Subiecte:
1. Psihologia și Impactul ecosistemelor de tranziție profesională.
2. Continuitatea activităților intelectuale și emoționale a oamenilor în etate.
3. Sustenabilitatea mediilor prietenoase intergeneraționale.
4. Medii și comunități profesionale de angajați, asociați și afiliați.
5. Soluții digitale economice în contextul învățării durabile continue
Evoluţii:
1. Tema comunicării, autor(i), afiliere, e-mail: 25 ianuarie 2021
2. Rezumatul comunicării (o pagină, cu pozele autorilor): 4 februarie 2021
3. Confirmarea acceptării comunicării: 11 februarie 2021
4. Prezentarea textului comunicării integral: 9 martie 2021
5. TELECONFERINȚA-2021: 12-13 martie 2021
Termenul limită de prezentare a comunicărilor spre publicare:
9 martie 2021 (până la 6 pagini, cu pozele autorilor, textul: TNR 12 în 2 coloane) la adresa de email: cie@ase.md, todoroi@ase.md
Telefon: 022 402947, 022 402988, 022 402 893
Cerinţe de tehnoredactare: structura lucrării si alte detalii: http://www.americanromanianacademy.org/41-submission
Zilele petrecerii: On-line, Zoom: 12-13 martie 2021
Limba de lucru: română şi engleză (fără traducere).
Taxa de participare: nu se percepe.
Costurile de cazare şi călătorie: sunt suportate de către participanţi
                                   Program – invitaţie
Secţiunea I: Plenară
12 martie, orele 8:00 – 10:00
Pauza, cafea, ceai, gustări
12 martie, orele 10:00 – 10:15
Secţiunea 1. Psihologia și Impactul ecosistemelor de tranziție profesională.
12 martie,, orele 10:15 – 12:15
Pauza de prânz
12 martie, orele 12:15 – 13:15.
Secţiunea 2. Continuitatea activităților intelectuale și emoționale a oamenilor în etate.
12 martie, orele 13:15 – 15:00
Secţiunea II: Plenară
13 martie, orele 8:00 – 9:30
Pauza, cafea, ceai, gustări
13 martie, orele 9:30 – 9:45
Secţiunea 3. Sustenabilitatea mediilor prietenoase intergeneraționale.
13 martie, orele 9:45 – 10:45
Secţiunea4. Medii și comunități profesionale de angajați, asociați și afiliați.
13 martie, orele 10:45 – 11:45
Secțiunea 5. Soluții digitale economice în contextul învățării durabile continue
13 martie, 11:45 – 13:15
Sesiunea III: Plenară
13 martie, orele 13:15– 15:00
Concluzii, Sugestii, Decizii.
Închiderea TELECONFERINȚEI iternationale a tinerilor cercetatori cu genericul „Crearea Societatii Constiintei”, Editia a 10-a, Martie 12-13, 2021.
R E Z U M A T E L E c o m u n i c ă r i l o r la TELE- 2021