LA MULȚI ANI, Stimate Domnule Prorector, Corneliu GUŢU!

Stimate Domnule Prorector, dr., conf.cercet., Corneliu GUŢU,
Comunitatea academică a Academiei de Studii Economice a Moldovei Vă adresează sincere felicitări și urări de sănătate cu prilejul aniversării Dumneavoastră!

Exprimăm înalta noastră consideraţiune și cele mai profunde sentimente de recunoștință pentru contribuția substanțială la dezvoltarea învățământului superior, pentru activitatea prodigioasă în aria cercetării științifice şi pentru eficienţa activităților desfăşurate în responsabila funcţie de Prorector pentru cercetare și parteneriate.

Vă dorim, Stimate Dle Prorector, multă sănătate, prosperitate, realizări în activitatea Dumneavoastră și să vă bucurați și în continuare de înalte aprecieri din partea colegilor și a celor dragi.