Lecția publică „Ciclu de Dezvoltare a Produselor Software” pentru studenții Facultății TISE

În data de 26 septembrie 2023 s-a desfășurat lecția publică „Ciclul de Dezvoltare a Produselor Software” pentru studenții Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică (anul I și II, Ciclul I, Licență), susținută de specialistul în domeniul IT Ștefan Florescu, la inițiativa șefei Departamentului Tehnologia Informației și Management Informațional, Doamna Lucia Gujuman, dr., conf. univ., cu susținerea decanatului Facultății TISE. 

Având în vedere importanța subiectului pus în discuție și experiența în domeniu, dl Ștefan Florescu a reușit să capteze atenția studenților, interes care s-a soldat cu multe întrebări și discuții atât în cadrul lecției, cât și după aceasta. 

Studenții au avut oportunitatea de a dobândi o înțelegere profundă și detaliată a etapelor implicate în procesul de dezvoltare a software-ului, evidențierea importanței asigurării calității la fiecare etapă a unui proiect, precum și de a identifica cu claritate trăsăturile definitorii care guvernează acest proces. În cadrul lecției au fost prezentate exemple reale, pentru a ilustra conceptele teoretice și practice care să permită studenților să înțeleagă factorii care conduc la succesul proiectelor software. Această abordare a permis studenților să aplice cunoștințele teoretice într-un context concret, consolidând astfel înțelegerea lor.  

„Încurajez fiecare profesionist din domeniu să participe activ în educarea profesională a tinerei generații. Studenții de azi sunt colegii de mâine. Cum îi educăm așa o să-i avem”, a concluzionat, la finalul evenimentului, Ștefan Florescu.