Lecția publică „Procesul planificării fiscale în Republica Moldova: la nivel micro și macro”

În data de 26 septembrie 2023 s-a desfășurat lecția publică pentru studenții Ciclului II, Masterat cu genericul „Procesul planificării fiscale în Republica Moldova: la nivel micro și macro”, susținută de Dna Olga LELIC, șefa Secției informații și rapoarte din cadrul Direcției evidență și informații fiscale a Serviciului Fiscal de Stat, la invitația Doamnei Corina BULGAC, dr., conf. univ., Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business.

Având în vedere importanța subiectului pus în discuție și experiența în domeniu, doamna Olga LELIC a reușit să capteze interesul masteranzilor de la programele de studii Finanțe Publice și Fiscalitate; Finanțe și Contabilitatea Firmei; Finanțe Corporative și Asigurări.

Având în vedere importanța subiectului pus în discuție și experiența în domeniu, doamna  Olga LELIC a reușit să capteze interesul masteranzilor de la Programele de studii Finanțe Publice și Fiscalitate; Finanțe și Contabilitatea Firmei și Finanțe Corporative și Asigurări, să-i provoace la dezbateri profesionale, împărtășind cu masteranzii subtilitățile procesului de prognozare a veniturilor fiscale și importanța acestui proces pentru asigurarea încasărilor fiscale la Bugetul Public Național.

Activitatea a fost organizată în cadrul Acordului bilateral dintre ASEM și Serviciul Fiscal de Stat.