Lecția publică „Rolul investițiilor străine în economia națională”

În data de 20 aprilie curent, studenții Facultății „Relații Economice Internaționale” au participat la o lecție publică cu genericul „Rolul investițiilor străine în economia națională”.
Speakerul evenimentului și invitat special a fost Igor Ștefăneț, șeful direcției Atragerea Investiţiilor din cadrul Agenției de Investiții a Republicii Moldova.
 Printre cele mai importante subiecte ce au captat atenția participanților au fost:
• Importanța promovării imaginii Republicii Moldova în exterior și Brandul de țară;
• Parteneriatele strategice ale Agenției de Investiții la nivel internațional;
• Istoriile de succes ale companiilor internaționale care au ales lansarea proiectelor investiționale în Moldova;
• Implicarea Diplomației Economice în vizarea atragerii fluxurilor investiționale;
• Rolul Zonelor Economice Libere la încheierea parteneriatelor cu investitorii străini.
Studenţii au fost interesaţi de influența fraudei bancare din 2014 asupra vizibilității Republicii Moldova la nivel global; despre analiza comparativă a diverselor politici investiţionale utilizate în țările din regiune.
Totodată, au fost discutate şi aspecte cu privire la importanța fluxurilor investiționale asupra dezvoltării durabile, influența BREXIT asupra relațiilor investiționale moldo-engleze și prezența investitorilor englezi în Moldova.
În cadrul evenimentului, studenții au fost şi participanţi ai unei excursii virtuale prin Agenție, astfel familiarizându-se cu structura organizatorică, politicile și instrumentele focusate pe atragerea investițiilor străine.
Evenimentul s-a finalizat într-o atmosferă plăcută și cu speranța creării unui parteneriat strategic mai strâns între Agenția de Investiții a Republicii Moldova și ASEM.