Lecție publică „Sustainability Development Goals and its relevance to the corporate governance”

În vederea încurajării experiențelor internaționale și a schimbului de cunoștințe, la data de 29 septembrie 2023, Dna Antonia LONCAR, expertă în comunicații și proiecte internaționale ale UE și ONU, a dat curs unei lecții publice la programul de studii Activitate financiar-bancară, ciclul II Master, cu genericul „Sustainability Development Goals and its relevance to the corporate governance”.

Împreună cu Dna Eugenia BUȘMACHIU, dr., conf. univ., la Departamentul Finanțe și Asigurări, Dna Antonia LONCAR au invitat masteranzii la discuți, legate de un subiect actual: modul în care companiile și organizațiile pot dezvolta, urmări și implementa responsabilitatea socială. Cei peste 14 ani de experiență a Dnei Antonia au facilitat comunicarea cu masteranzii, împărtășind cu ei subtilitățile procesului companiilor digitale, care promovează marketingul multicanal, sunt ajutate să crească transparența față de utilizatorii și acționarii săi – înțelegerea și cunoașterea acestor subtilități fiind și obiectivul acestui eveniment.