MASA ROTUNDĂ „Consolidarea relațiilor cu mediul francofon de afaceri și alte entități în vederea alinierii conținutului programelor de studii la cerințele și necesitățile pieței muncii”

INVITAŢIE

 

În contextul celebrării Zilei ASEM, Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale” din cadrul Academiei de Studii economice din Moldova în parteneriat cu Agenția Universitară Francofonă (AUF), Vă invită la MASA ROTUNDĂ cu genericul:
Consolidarea relațiilor cu mediul francofon de afaceri și alte entități în vederea alinierii conținutului programelor de studii la cerințele și necesitățile pieței muncii

Cooperarea continuă între mediul academic şi mediul de afaceri oferă posibilitatea asigurării unui proces educațional dinamic şi de calitate. Este foarte important asigurarea unui proces de comunicare şi schimb de experiență şi opinii pe o platformă deschisă.

Evenimentul va avea loc la data de 21 septembrie 2022, ora 13.00, în Sala Senatului (Bl. A, etajul 3).

Potenţialii participanţi la eveniment:

  • reprezentanți ai companiilor;
  • cadrele ştinţifico-didactice;
  • benefiaciari de programe.