Masa rotundă ”Dezvoltarea cadrului  metodologic de evaluare a cheltuielilor publice prin prisma Drepturilor Economice, Sociale și Culturale”

Pe data de 16 septembrie 2022, în Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfăşurat Masa rotundă cu genericul  ”Dezvoltarea cadrului  metodologic de evaluare a cheltuielilor publice prin prisma Drepturilor Economice, Sociale și Culturale” (DROMDIFIN).

Scopul evenimentului l-a constituit evidențierea problematicii aferente Drepturilor Omului atât în Republica Moldova cât și pe plan internațional și conturarea soluțiilor de depășire a problemelor identificate, inclusiv prin îmbunătățirea gestiunii cheltuielilor publice.

Evenimentul a fost deschis de Angela SECRIERU, prof. univ., dr. hab., Conducătorul Proiectului DROMDIFIN, ASEM şi a continuat cu mesajul de salut şi de conţinut tematic a Prorectorului pentru Cerctare şi Parteneriate, Victoria COCIUG, dr., conf. univ.

Discuţiile s-au axat pe următoarele tematici:

  • Rolul Ministerului Culturii în eficientizarea cheltuielilor publice aferente domeniului culturii
  • Relațiile de muncă în cadrul zonelor economice libere din Republica Moldova și impactul acestora asupra cheltuielilor publice
  • Metodele de evaluare a eforturilor și efectelor directe și indirecte ale programelor de sănătate publică în Republica Moldova

Evenimentul a fost organizat organizat în cadrul proiectului ”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice” (cifrul 20.80009.0807.35), finanțat prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare., Conducătorul Proiectului – Angela SECRIERU, prof. univ., dr. hab.