Masa rotundă cu genericul „Piața muncii din Republica Moldova și Uniunea Europeană: convergențe și divergențe”

În data de 28.10.2021 În Academia de Studii Economice a Moldovei s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Piața muncii din Republica Moldova și Uniunea Europeană: convergențe și divergențe”.
Masa rotundă s-a desfășurat în contextul derulării Proiectului de cercetare și inovare „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă” finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.


Evenimentul a fost deschis de coordonatorul Proiectului de cercetare, Dl. Alic Bîrcă, prof. univ., dr. hab. Cu mesaj de salut, a fost prezent, Prorectorul ASEM pentru cercetare și parteneriate, Dl. Corneliu GUȚU, dr., conf. cercet.

Comunicările din cadrul manifestației s-au axat pe următoarele subiecte:
• Situația pieței muncii din UE: „Calea de parcurs” pentru Republica Moldova, speaker – Alic Bîrcă, prof. univ., dr. hab., ASEM
• Realități și probleme privind piața muncii din Republica Moldova, speaker – Dl. Dorin Vaculovschi, conf.univ., dr. Șef departament „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare”, ASEM
• Impactul migrației internaționale asupra pieței muncii din Republica Moldova, speaker – Dl. Valeriu Sainsus, conf.univ., dr. ASEM
• Politicile active pe piața muncii din Uniunea Europeană: perspectiva implementării în Republica Moldova, speaker – Alic Bîrcă, prof. univ., dr. hab., ASEM.

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid.