MASĂ ROTUNDĂ „Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova”

Facultatea „Economie Generală și Drept”, specialitatea „Drept” în data de 29 martie 2023 a celebrat Centenarul „Constituției României Întregite” prin organizarea Mesei rotunde „Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova” în cadrul căreia, au participat în format mixt profesorii și studenții Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) Universitatea de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere” (USPEE), Asociației „Centrul de Studii Constituționale și Educație a Drepturilor Omului” (CSCEDO) și asociației ELSA ASEM.

Lucrările au debutat cu adresarea Dlui dr., conf. Veaceslav ZAPOROJAN, decanul Facultății „Economie Generală și Drept” ASEM, Dna dr., conf. Valentina COPTILEȚ, Prorector pentru Activitatea Didactică și Calitatea Studiilor USPEE, Dl dr., conf. Marius Nicolae BALAN, și Dna dr., conf. Olga Andrea URDA, profesori Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Dna dr., lect. univ. Maria GRÂU-PANȚUREAC , dr., EGD ASEM, care au semnificat importanța și necesitatea comunicării tineretului studios de la facultățile de drept de la diferite instituții superioare de învățământ din țară și de peste hotare, precum și importanța pentru istoria și sistemul dreptului constituțional al României și Republicii Moldova a Constituției României Întregite din 28 martie 1923, a cărui centenar a fost celebrat.

La ceremonie, participanții au fost surprinși de rapoartele prezentate de studenții de la cele 3 universități: Aramă Daniela, Odagiu Ștefan – Cristian, Javgurean Gabriela, Țurcanu Alexandra, Durlescu Valeria, Buga Anastasia, Costin Arina, Dascăl Mihaela, Bordea Ștefan, Ciobanu Iuliana, Saviuc Vadim, Neamțu Andrei, Arman Andreea, Țobor Alexa, Coval Corina, care au studiat și și-au expus analiza proprie referitor la dezvoltarea constituțională și constituțiile care au fost în vigoare și s-au aplicat pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul mesei rotunde participanții au fost surprinși de raportul studentei Facultății „Economie Generală și Drept” ASEM Arina KUPTSOVA, cetățean al Ucrainei „Istoria Constituției Ucrainene”.

Mulțumiri organizatorilor!