Masa Rotundă „Impactul jurisprudenței CtEDO asupra activității instanțelor judecătorești din Republica Moldova”


Vineri, 09 aprilie 2021, în cadrul Facultății „Economie Generală și Drept” a Academiei de Studii Economice a Moldovei, în regim online, a avut loc Masa Rotundă cu tematica: „Impactul jurisprudenței CtEDO asupra activității instanțelor judecătorești din Republica Moldova”, cu participarea invitatului special, dl Oleg ROTARI, Agentul Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO.
 
În cadrul evenimentului au participat cadrele didactice și studenții din cadrul facultății, unde s-a discutat despre jurisprudența CtEDO în materie de asistență juridică obligatorie, respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare, etc.