Masa rotundă națională cu participare internațională “SMEs RESILIENCE AGAINST THE BACKDROP OF THE CURRENT CRISIS”

În data de 8 februarie, 2023 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat Masa rotundă națională cu participare internațională, cu genericul  “SMEs RESILIENCE AGAINST THE BACKDROP OF THE CURRENT CRISIS”.

La Masa rotundă au participat factorii de decizie în domeniul susținerii mediului antreprenorial autohton, experții locali și internaționali, sectorul privat și reprezentanți ai mediului academic.  Acest eveniment s-a realizat în cadrul proiectului bilateral moldo-turc Measuring the performance of SMEs active in the agricultural sector and/or the food industry during the health crisis COVID-19: a study in the Gaziantep and Chisinau region” cifrul nr. 22.80013.0807.3TR, coordonat de către Lica ERHAN, dr., conf. univ., ASEM.

Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut de către Rectorul ASEM, Dl. Alexandru STRATAN, dr., hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, care a reiterat importanța susținerii IMM-urilor în economia autohtonă, punctând cele mai acute probleme cu care se confruntă în prezent acest sector.

Cu mesaj de salut a venit și Dl. Vadim Iațchevici, directorul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, care o punctat necesitatea și utilitatea proiectelor de cercetare și a încurajat aplicarea acestora în cadrul apelurilor proiectelor bilaterale moldo-turce.

La eveniment a luat parte și coordonatorul proiectului bilateral din Turcia Lamiha Ozturk, dr., conf. univ., din cadrul Ankara Medipol University și profesorul Riza Bayrak, dr., conf. univ., din cadrul Ostim Technical University din Ankara, care a avut o prezentare interactivă a ecosistemului în care activează Universitatea sa într-o strânsă colaborare cu IMM-urile.

Cu o prezentare complexă despre mediul de afaceri, reziliența IMM-urilor pe fundalul crizelor curente, provocările dar și recomandările pentru consolidarea sectorului a comunicat Dl. Stas MADAN, director de program ,,Mediu de afaceri și IMM” în cadrul Expert-Grup.

O valoare adăugată a evenimentului a fost și cuvântarea Dl. Dumitru Pîntea, directorul Organizației de Dezvoltare a Antreprenorialului, care a comunicat despre cele mai frecvente probleme întâlnite de către antreprenorii locali, despre diversitatea programelor propuse de către ODA, despre potențialii beneficiari ai acestora, dar și despre crearea unor mecanisme reale și viabile de suport a antreprenorialului, cum este fondul FACEM.

Într-o completare exhaustivă a celor menționate s-a înscris perfect și prezentarea Dnei Viorica CERBUȘCĂ, dr., directorul centrului industriilor creative Artcor și fondator Yep! ce a reprezentat vocea afacerilor creative, care similar necesită suport și susținere pentru dezvoltare și extindere.

Concluziile și recomandările formulate în cadrul Mesei rotunde vor fi incluse într-un document oficial care va fi remis ulterior către factorii de decizie.