Masa rotundă „Problemele actuale ale criminologiei moderne”

Sub genericul „Problemele actuale ale criminologiei moderne”, în data de 21.04.2021 s-a desfăşurat masă rotundă cu participarea studenţilor Facultății „Economie Generală și Drept”.
În calitate de invitați au fost: prof. Valeri Bujor, rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Liubovi Jignea-Suveică, director adjunct al Penitenciarului nr.9 Pruncul, Vadim Tiron, şef secție Analiză Strategică a Direcției ”Analiza Informațiilor” în cadrul IGP și Dorel Nistor, şef secție Interacțiune Comunitară al Direcției ”Ordine Publică” al IGSP.
Evenimentul a continuat cu comunicările studenţilor participanţi, despre impactul evenimentelor romanului ”Crimă și pedeapsă” de F. Dostoevski raportate la realitățile societății contemporane.
Masa rotundă a fost organizată de Alexandra Tighineanu, dr., conf. univ. la Departamentul Drept, ASEM, împreună cu studenții anului II, specialitatea DREPT.