Masa Rotundă „Sporirea Rolului Uniunii Europene în Parteneriatul Estic”

În data de 21 mai 2021, Academia de Studii Economice a Moldovei a fost gazda și organizatorul al unui eveniment științific de talie internațională – Masa Rotundă „Sporirea Rolului Uniunii Europene în Parteneriatul Estic”.
Acest eveniment reprezintă o activitate realizată în cadrul proiectului Jean Monnet Network ENACTED – European Union and its Neighbourhood; Network for Enhancing EU’s Actorness in the Eastern Borderlands, implementat cu suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
 
Masa rotundă a fost moderată de Dr., conf. univ. Rodica CRUDU și a fost deschisă cu mesaje de salut din partea:
Erika HASZNOS, Sef al Secție Politica, Delegația UE în Republica Moldova
Daniela CUJBĂ, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrare Europeană
Iuliana DRAGALIN, Secretar de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii a Republicii
 
Evenimentul a reunit cercetători din astfel de țări precum Moldova, Grecia, Romania, Ukraine, Latvia, Polonia, Ungaria, care au abordat subiecte precum: rolul UE în europenizarea țărilor din vecinătatea Estică, eforturile UE în consolidarea rezilienței în țările din vecinătatea Estică, provocările țărilor în Parteneriatul Estic, Politica Europeană de Vecinătate și beneficiile sale în asigurarea prosperității economice și a securității în țările din Parteneriatul Estic; precum și conceptul de frontieră în științele economice, evaluarea proiectelor transfrontaliere în dezvoltarea regiunilor; migrația transfrontalieră; rolul diplomației și a educației în europenizarea Republicii Moldova, etc.
 
Evenimentul a fost organizat în format mixt (față în față, în sala 203 F a ASEM și online), reunind în totalitate cca 90 de participanți, în sală fiind prezenți inclusiv studenți care au fost premiați de Dna Secretar de Stat Daniela CUJBĂ pentru întrebări interesante și activism în dezbaterea subiectelor legate de Integrarea Europeană.