Mobilitate academică în cadrul programului ERASMUS+ (studenţi şi masteranzi), termen extins

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ŞI MASTERANZILOR ASEM!

Se lansează concursul de selecție a studenților, începând cu anul II de studii şi masteranzilor pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+,  anul academic 2022 – 2023, semestrul II.

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:

Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Documentele componente ale dosarului de selecție urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. Dosarul electronic (ne-arhivat) trebuie expediat la adresa electronica a Serviciului Relații Internaționale, international@ase.md și depuse personal. În Subiectul mesajului se va indica: Numele_Prenumele candidatului_Facultatea de origine_Oferta de bursă pentru care se depune dosarul electronic (Universitatea gazdă).

*Lista cu materiile adăugătoare o găsiți  pe site: https://www.upt.ro/img/files/2022-2023/HBS_05_06.06.2022_Aprobare-structura-an-univ-2022-2023_ZI-ID-IFR.pdf

Data limită: 31 ianuarie 2023

Informații suplimentare:

www.ase.md
Serviciul Relaţii Internaționale ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 714
Tel. 022 402 743, international@ase.md

  Universitatea gazdă Domeniul de mobilitate Ciclul de studii Numărul de burse Perioada și durata
1.
Universitatea Politehnica Timișoara, Romania.
Toate domeniile oferite de instituția gazdă Licență

Master

4 Semestrul II al anului academic 2022-2023
Durata – 5 luni