NECROLOG: Gheorghe MOLDOVANU, dr.hab., prof. univ., Şef al Departamentului „Limbi Moderne”

Cu profundă durere și regret, Academia de Studii Economice a Moldovei anunță despre trecea în lumea celor drepţi a celui care a fost Gheorghe MOLDOVANU, dr.hab., conf. univ., Şef al Departamentului „Limbi Moderne”.
Prin munca asiduă şi rigoarea intelectuală a reuşit să-şi creeze o imagine de pedagog şi savant de o înaltă ţinută lingvistică. Va rămâne pentru totdeauna un profesionist de excepţie şi un om luminos.
În aceste momente de mare tristețe, exprimăm sincere condoleanţe familiei îndurerate, rudelor, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească cu drepții.