Necrolog Nadejda ȘIȘCAN, doctor habilitat în economie, profesor universitar

Cu profundă durere comunitatea Academiei de Studii Economice din Moldova a primit vestea despre trecerea în neființă a Doamnei Nadejda ȘIȘCAN – distinsă economistă, profesor universitar, doctor habilitat în economie, unul din cei mai cunoscuţi specialişti în problemele social-economice ale femeilor, autoare a peste 180 de publicații științifice, care a activat în cadrul ASEM de la fondarea instituției, circa 30 de ani.

Comunitatea ASEM exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune în aceste momente de grea încercare familiei îndoliate, împărtășind durerea pierderii irecuperabile.

Colegii și discipolii vor păstra vie amintirea despre Doamna Nadejda ȘIȘCAN.

Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace! Sincere condoleanțe!