Noi standarde de calificare pentru domeniul general de studii: Științe economice

Consiliul Național pentru Calificări – organul consultativ al Ministerului Educației și Cercetării pentru dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor, a examinat în scopul aprobării și aplicării în învățământul superior 25 de standarde de calificare pentru formarea specialiștilor de nivel Licență, Masterat și Doctorat în domeniul general de studii: Științe economice, domeniile de formare profesională: Contabilitate, Finanțe și bănci, Business și administrare.

Standardele au fost elaborate în cadrul Proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială și reprezintă o nouă generație de standarde de calificare elaborate în conformitate cu prevederile Cadrului Național al Calificărilor și cu solicitarea de calificări și competențe a pieței muncii sectoriale, care definesc clar elementele calificării: nivelul de formare, rezultatele învățării, valoarea calificării și stabilesc procedura de evaluare a rezultatelor învățării în vederea acordării calificării. De asemenea, acestea asigură dimensiunea europeană și internațională a calificărilor, standardele fiind elaborate în corespundere cu standardele europene ESCO, în vederea compatibilității și competitivității calificărilor naționale, sporirea încrederii în rezultatele învățării obținute în sistemul național de învățământ, facilitarea mobilității academice și profesionale a cetățenilor.

La elaborarea, consultarea și validarea standardelor de calificare au participat 220 de persoane, dintre care circa 40% – cadre didactice din instituțiile de învățământ superior – Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), acreditate pentru formare în domeniile menționate.

Standardele de calificare au fost coordonate cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. După aprobare de către ministrul Educației și Cercetării acestea devin obligatorii pentru actualizarea și modernizarea programelor de studii care conduc la acordarea calificărilor respective.

La ședință au participat membrii Consiliului Național pentru Calificări, reprezentanți ai partenerilor sociali: Ministerul Economiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), Confederația Națională a Patronatelor, Comitete sectoriale pentru formare profesională, instituții de învățământ superior, instituții de învățământ profesional tehnic, parteneri de dezvoltare, instituții și organizații active în domeniu.