O nouă activitate frumoasă realizată de echipa MACIP-ASEM!

Rezultatul s-a soldat cu înmânarea, în data de 13 aprilie 2023, a certificatelor de perfecționare grupului de manageri care au promovat modulul „Abordări moderne de management”. Formarea a avut loc în baza acordului de colaborare semnat de ASEM, în persoana Rectorului Alexandru Stratan, profesor universitar, doctor habilitat, și STARNET, reprezentat de administratorul Alexandru Machedon.

În numele formatorilor, directorul MACIP-ASEM, Serghei Portarescu, dr., conf. univ., a precizat: „… cu bucurie am înmânat certificate de formare continuă echipei de manageri ai companiilor STARNET, STARNET SOLUTII, STARLAB.

Deschiderea și implicarea activă a participanților în activitățile interactive, proiectate de formatori, au facilitat comunicarea și interacțiunea pe tot parcursul instruirii.

Subiectele dezvoltate în cadrul modulului au vizat: Gestiunea stresului, Inteligență emoțională în activitatea de management, Comunicarea de afaceri, Managementul inovațional, Managementul timpului și altele.

În numele echipei noastre de experți calificați, Țîmbaliuc Natalia, Cepraga Lucia, Niculiță Ana, aducem mulțumiri participanților pentru aprecierile înalte și le dorim comunicarea eficientă și succes în activitatea profesională.”