Oficiul Băncii Mondiale în Moldova invită la consultări publice privind „Cadrul de Parteneriat cu Ţara 2023 – 2027”

Oficiul Băncii Mondiale în Moldova are invită la consultări publice privind „Cadrul de Parteneriat cu Ţara 2023 – 2027”. Obiectivul de bază al consultărilor este de a prezenta priorităţile de suport ale Băncii Mondiale pentru următorii cinci ani şi de a colecta recomandări şi sugestii privind susţinerea sectoarelor prioritare.

Iniţiativa își pune drept scop implicarea plenară a reprezentanților mediului academic, guvernamental și non-guvernamental, autorităţilor publice locale, comunității de afaceri în identificarea problemelor cheie care afectează dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova şi paşii care trebuie întreprinşi în vederea realizării unei creșteri durabile. Un alt obiectiv este trasarea principalelor provocări şi stabilirea măsurilor pe care Banca Mondială poate să le întreprindă în susţinerea reformelor economice şi sociale spre beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova.

Elaborarea noului „Cadru de Parteneriat cu Ţara 2023 – 2027” oferă posibilitatea implicării active a tuturor actorilor la nivel de țară în proiectele Băncii Mondiale, în scopul transparentizării și eficientizării activității Băncii Mondiale în promovarea obiectivelor de reducere a sărăciei și creștere economică.

Evenimentul se va desfăşura pe data de 10 octombrie 2022, ora 11:30, în sediul incinta ASEM.

Speakeri:

Ms. Inguna Dobraja, Country Manager for Moldova
Ms. Carolina Odobescu, Senior Country Officer
Mr. Marcel Chistruga, Economist
Mr. Boris Ciobanu, External Affairs Officer.

Durata: aproximativ 90 minute.

Agenda evenimentului va conține prezentarea Băncii Mondiale în Moldova, prezentarea obiectivelor noului Cadru de Parteneriat cu Moldova, precum și o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Limba de lucru: engleza.