Modul de organizare a procesului de studii în ASEM

În legătură cu evoluția epidemiologică negativă din ultimul timp la nivel național și în baza Ordinului Nr. 05-A din 17 ianuarie 2022, emis de către Rectorul ASEM, Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof.univ., academician, se aprobă următoarele acțiuni ce țin de organizarea procesului de studii în ASEM, începând cu 17 ianuarie 2022 până la 15 martie 2022:
  • Organizarea integrală a procesului de studii la ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în regim online, cu excepţia orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare;
  •  Organizarea procesului de studii la ciclul II, Masterat în formă mixtă: online şi faţă în faţă, cu prezenţa fizică a studenţilor, în dependenţă de specificul cursului.

Se îndeamnă cadrele ştiinţifico-didactice ale ASEM, personalul auxiliar şi de conducere, studenţii ASEM să se vaccineze cât mai curând posibil în vederea reducerii numărului celor eventual infectaţi şi asigurării unui mediu mai sigur de activitate din perspectiva revenirii la organizarea procesului de studii în condiţii obişnuite.