Participarea ASEM la Conferința Științifică Internațională ”Economics, Management, Finance and Banking”

În cadrul celei de-a 87-a ediții a Conferinței Științifice Internaționale în Ştiințe Economice și Sociale ”Economics, Management, Finance and Banking”, desfăşurată în orașul Sviştov, Bulgaria, din partea ASEM a participat Irina Dorogaia, dr., conf. univ. Evenimentul a avut loc în perioada 28-30 septembrie 2022.

În cadrul sesiunii plenare nr. 1 a fost prezentat raportul cu denumirea ”Main elements of the change management model for SMEs in the Republic of Moldova: the need for updated in the conditions of Industrialization 4.0”, cercetarea fiind realizată în cadrul proiectului post-doctoral, finanțat de bugetul de stat cu cifrul 22.00208.0807.10/PD I, ”Crearea modelului de management al schimbărilor organizaționale pentru întreprinderile mici și mijlocii prin provocările Industrializării 4.0”, Coodonator –Irina Dorogaia, dr., conf. univ.

Obiectivul general al Proiectului sus-menţionat constă în elaborarea modelului de management al schimbărilor organizaționale pentru ÎMM-urile pentru adaptare spre provocările sociale, culturale și economice, care sunt proclamate într-o nouă epocă, numită Industrializarea 4.0.

Articolul a fost publicat în Culegerea Publicațiilor Științifice a Conferinței (Book of Proceedings), care va fi indexată în baze de date recunoscute, inclusiv WoS (Web of Science). Conferințele internaționale EDU au loc periodic în întreaga lume din 2014 și au drept scop colaborarea lumii științifice în contextul provocărilor contemporane.

Ediția a 87-a a conferinței a fost sprijinită de Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North, Faculty of Finance – D. A. Tsenov Academy of Economics, Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohammed V University in Rabat, ENCGT – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger – Abdelmalek Essaadi University Polytechnic of Medimurje in Cakovec.