Prezentarea proiectului MHELM de către echipa ASEM în cadrul conferințelor științifice

În perioada 26-27 martie 2021, Departamentul Management&Antreprenoriat, ASEM a organizat on-line Conferința științifică internațională „Strategii și politici de management în economia contemporană”.
Ala Cotelnic, dr.hab, prof.univ.,prim prorector ASEM a prezentat scopul, obiectivele și activitățile proiectului MHELM. În cadrul prezentării „ROLUL LEADERSHIPULUI UNIVERSITAR ÎN SCHIMBAREA ORGANIZAȚIONALĂ”, dna Cotelnic a vorbit despre relația puternică între rolul leaderilor universitari și inducerea schimbării în universități.
În învățământul superior din Republica Moldova, dar și în alte țări, în ultimele decenii s-au produs schimbări esențiale, care au testat și testează în continuare capacitățile și abilitățile pe care le au liderii universitari în gestionarea acestora. Drept metode de cercetare a fost folosit studiul bibliografic în domeniu, analiza, observația. Studiul reflectă și unele concluzii realizate în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană Erasmus+ : „Consolidarea Capacităților în Domeniul Învățământului Superior” (MHELM).
 
În cadrul aceleeași Conferințe, Irina Dorogaia , dr., conf.univ., a făcut o prezentare în baza studiului „OPEN INNOVATION: CHALLENGES OF THE MODERN WORLD FOR UNIVERSITIES OF REPUBLIC OF MOLDOVA”. Scopul acestei cercetări este de a dezvălui esența “inovației deschise”, de a confirma avantajele acestora față de abordarea tradițională și de a demonstra viabilitatea inovației deschise pe exemplul instituțiilor de învățământ care participă la proiectul MHELM.
 
În data de 20 mai 2021, și-a ținut lucrările Conferinţa Științifică-Practică Internațională ”Metode statistice și tehnologiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice”, organizată în format on-line de Universitatea de Administrare și Drept ”Leonid Iuzkov” din Hmelnițc.
 
Irina Dorogaia, , dr.,conf.univ., a făcut referință la programul de formare „Leadership şi Management”, obiectivele proiectului MHELM şi impactul acestuia asupra calităţii formării universitare. În prezentarea sa, ”The Importance of Emotional Intelligence in Organizational Change Management, project experience: MHELM”, dna Dorogaia a vorbit despre relația dintre inteligența emoțională și procesul de percepere a schimbărilor organizaționale.
Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+, MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/, pe pagina web a ASEM, dedicată proiectului MHELM: https://bri.ase.md/moldova-higher-education-leadership…/ şi pe pagina de facebook a proiectului MHELM: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX