Prima Şedinţă a Senatului ASEM din anul universitar 2023-2024

Festivitatea primei ședințe a Senatului ASEM din 29 august 2023 s-a conturat printr-un eveniment solemn și semnificativ, ce a marcat începutul noului an universitar, adunând întreaga comunitate academică. În discursurile inaugurale ale conducerii universității s-a accentuat despre importanța educației economice superioare și a angajamentului academic, consolidând astfel rolul lor crucial în modelarea viitorului instituției.

Au fost discutate rezultatele Admiterii la ASEM şi Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM; pregătirea instituţiei pentru noul an de studii; au fost trasate obiectivele calității și unele priorități importante pentru anul academic 2023-2024.

În cadrul şedinţei, Rectorul ASEM, Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM a înmânat diplome de conferențiar universitar doamnelor Alexandra TIGHINEANU, departamentul „Drept” și Tatiana GUTIUM, departamentul „Teorie și Politici Economice”.

În semn de recunoștință au fost oferite Diplome de gratitudine pentru activitatea managerială, promovarea imaginii instituționale a ASEM şi contribuţia substanțială în dezvoltarea învățământului superior:
· Aurelia TOMȘA, dr., conf. univ., șefa Departamentului Teorie și Politici Economice (în perioada 2002-2023);
· Ion PÂRȚACHI, dr., prof. univ., șef al Departamentului Econometrie și Statistică Economică (în perioada 1994-2023);
· Anatolie PRISĂCARU, dr., conf. univ., șef al Departamentului Tehnologia Informației și Management Informațional (în perioada 2012-2023);
· Oleg STRATULAT, dr., prof. univ., șef al Departamentului Investiții și Activitate Bancară (în perioada 2007-2023);
· Alexandru ARMEANIC, dr., conf. univ., șef al Departamentului Drept (în perioada 2004-2023).

Administrația ASEM a oferit câte un laptop fiecărui șef de departament, în scopul facilitării procesului didactic și a valorificării potențialului de cercetare.

Această festivitate a reflectat angajamentul față de excelența academică și a oferit un moment propice pentru definirea priorităților în educație și cercetare. Sincere felicitări, stimată comunitate academică ASEM!