Program de stagii plătite în serviciul public 

Stagiile se realizează în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului.

Stagiari vor beneficia de o bursă lunară, neimpozabilă, plătită de autoritatea-gazdă, al cărei cuantum se aprobă prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv şi care se acordă proporţional pentru 160 de ore de activitate desfăşurată în timpul lunii. Pentru anul 2023 cuantumul bursei constituie 3000 lei.

Mai multe detalii pe https://cancelaria.gov.md/ro/stagii