Programul „Școala finanțelor moderne”, ed. a 2-a pentru studenții și masteranzii ASEM

Cea de-a doua ediție a proiectului-pilot „Școala finanțelor moderne” s-a încheiat cu succes pentru încă un grup de studenți și masteranzi de la Academia de Studii Economice din Moldova.

Programul a fost lansat de Banca Națională a Moldovei (BNM), Banca Națională a României (BNR) și Academia de Studii Economice din București (ASE).

Programul a oferit o experiență unică, în cadrul căreia tinerii din Republica Moldova au avut posibilitatea să vadă cum funcționează o bancă centrală din Uniunea Europeană, dar și alte instituții importante din România.

Participanții au avut posibilitatea să îmbine experiențe de studiu în capitala României cu activități cultural-istorice în orașe reprezentative precum Iași, Brașov, Suceava și Sinaia.

La finalizarea programului, după ce vor face prezentări de educație financiară în localitățile rurale din Republica Moldova, participanții la „Școala finanțelor moderne” vor primi certificate semnate de guvernatorii BNM și BNR, precum și de rectorii ASE București și ASEM.

Participarea studenților din Republica Moldova la acest program a fost susținută parțial de Programul USAID „Reforme Instituționale și Structurale în Moldova” (MISRA), care sprijină eforturile BNM în accelerarea reformelor în sectorul financiar, sporirea nivelului de educație și incluziune financiară.