Promovarea ofertei educaţionale a Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM

În data de 9 februarie 2023, studenţii anului III de studii, Ciclul I, Licenţă au participat la o sesiune de informare cu privire la Oferta educaţională la Ciclul II, Master, a Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business (ŞMEEB) a ASEM.

Tinerii studioşi au fost informaţi despre procesul de admitere, programele de studii, orarul lecţiilor, importanţa studiilor de master, oportunităţile de care pot beneficia în calitate de masteranzi ş.a.

Organizatori:

  • Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM
  • Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM