Reprezentanții Clinicii Juridice de Consultanță în Afaceri ASEM participanți la Conferința clinicilor juridice din Republica Moldova

La 13 iunie 2024, reprezentanții Clinicii Juridice de Consultanță în Afaceri ASEM, împreună cu decanul Facultății Economie Generală și Drept, au participat la Conferința clinicilor juridice din Republica Moldova „Instruirea clinică juridică: între provocări și performanță”.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului de susținere a clinicilor juridice universitare, finanțat de American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) Moldova, parte a Programului „Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției în Republica Moldova” și implementat cu suportul financiar al Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii din cadrul Departamentului de Stat al SUA.

În cadrul conferinței au participat reprezentanții ABA ROLI din SUA: dl Chijioke AKAMIGBO, director executiv al organizației Rising for Justice din Washington D.C.; dna Bridget ARIMOND, profesor și director al Programului de masterat în dreptule omului la Universitatea Northwestern, Pritzker School of Law (Facultatea de Drept) din Chicago; dna Camila VARGAS, Program Associate, Centrul pentru Programe Globale, Divizia Europa și Eurasia, Asociația Avocaților Americani – Rule of Law Initiative.

Invitații au vorbit despre experiența SUA și drumul lung pe care l-au parcurs pentru consolidarea clinicilor juridice universitare, și-au manifestat deschiderea pentru suport și consultanță față de clinicile juridice universitare din Republica Moldova.

Participanții la conferință au abordat subiecte, precum: rolul clinicilor juridice în învățământului juridic, implementarea programelor de instruire clinică juridică în Republica Moldova, activități realizate, colaborarea cu mediul academic, comunitatea juridică și societatea civilă din RM, consolidarea capacităților clinicilor juridice în Republica Moldova, ș.a.

Importanța conferinței a fost accentuată prin prezența reprezentanților factorilor importanți de decizie, precum Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Justiției, ANACEC, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Oficiului Teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat Chişinău, care și-au declarat susținerea clinicilor juridice universitare în procesul de integrare academică a programului clinic și contribuția clinicilor juridice la îndeplinirea obiectivelor programelor din justiție.

Directorul Clinicii Juridice de Consultanță în Afaceri ASEM, dna Alexandra TIGHINEANU, a vorbit despre realizările, provocările și perspectivele Clinicii, iar clinicista Florina Baran-Gorban, studentă în anul 4 la Drept, a vorbit despre experiența sa în cadrul Clinicii Juridice de Consultanță în Afaceri ASEM și perspectivele generate de activitatea în cadrul clinicii.

Pe parcursul anului universitar 2023-2024, Clinica Juridică de Consultanță în Afaceri ASEM, a implementat proiectul subfinanțat de ABA ROLI Moldova ”Justice4You: abilitarea tinerilor prin asistența juridică”.