Reprezentații ASEM – participanți în cadrul celei de a patra ședințe a consorțiului proiectului Erasmus+, QFORTE

În data de 07.02.2023, reprezentanții Academiei de Studii Economice din Moldova au participat la cea de-a patra ședință a consorțiului proiectului Erasmus+ “Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE”, număr de referință 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, în cadrul căreia ASEM este instituție parteneră.

Evenimentul a fost organizat în format hibrid. Echipelor de lucru a universităților din Republica Moldova şi a reprezentaților Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au participat cu prezenţă fizică, iar partenerii de la universitățile europene au fost prezenți online. Ședința consorțiului a fost găzduită de Universitatea de Stat din Moldova – instituție coordonatoare.

Evenimentul a fost deschis de către Dna Nadejda Velișco, dr., coordonatorul Proiectului QFORTE, USM și Otilia DANDARA, coordonator instituțional din cadrul USM. Scopul întrunirii a fost de a discuta stadiul actual al proiectului QFORTE, realizările până la etapa actuală şi planificarea activităților pentru anul academic următor.

Responsabili pe calitate din cadrul universităților naționale au prezentat statutul actual de elaborare şi aprobare a Strategiilor de Asigurare a Calității și a Manualului Calității. De asemenea, au fost descrise structurile instituționale cu privire la asigurarea calității și desfășurarea seminarelor de informare pentru cadrul didactic şi administrativ, organizate ca rezultat al participării în cadrul vizitelor de studiu. Din partea ASEM prezentarea a fost realizata de către Doamna Elena VACULOVSCHI, șefa secției Studii, Dezvoltare Curriculara și Management al Calității. Activitățile de diseminare realizate de către toţi partenerii în cadrul proiectului au fost prezentate de Anastasia STRELNICOVA, șef serviciul Relații Internaționale.