Rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice

În temeiul deciziei Senatului ASEM din 27.10.2021, au promovat concursul pentru funcția de conferențiar universitar la departamentele ASEM, după cum urmează:

Numele, prenumele candidatului Departamentul
1. Călugăreanu Irina, dr., conf.univ. Management și Antreprenoriat
2. Savciuc Oxana, dr., conf.univ. Marketing și Logistică
3. Cernavca Mihail, dr., conf.univ. Comerț, Turism și Alimentație Publică
4. Tabunșcic Olga, dr., conf.univ. Comerț, Turism și Alimentație Publică
5. Cara Elena, dr., conf.univ. Teorie și Politici Economice
6. Mancaș Maria, dr., conf.univ. Resurse Umane, Afaceri Publice
și Comunicare
7. Mistrean Larisa, dr., conf.univ. Investiții și Activitate Bancară
8. Hachi Mihail, dr., conf.univ. Business Internațional
9. Baractari Anatolie, dr., conf.univ. Tehnologia Informației
și Managementul Informațional

Comisia de concurs 28 octombrie 2021