Ședință a VI-a a consorțiului Proiectului Erasmus+, COOPERA, coordonator – ASEM

Pe data de 24 mai 2023 a avut loc a șasea ședință a consorțiului, realizată în cadrul proiectului ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine – COOPERA” (Număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP). Întâlnirea a avut loc online prin intermediul platformei ZOOM.

La eveniment au participat reprezentanții echipelor de lucru din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și a țărilor partenere din proiect: Ucraina, Germania, Spania, Polonia și Bulgaria.

Obiectivul principal al evenimentului constă în analiza performanțelor obținute în primii doi ani ai realizării proiectului COOPERA, pilotarea programelor duale în cadrul instituțiilor de învățămint superior din Moldova și Ucraina și adaptarea cadrului legislativ cu privire la învățământul dual.

În cadrul întâlnirii, Olesea SIRBU, dr., Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, coordonatorul proiectului COOPERA a prezentat planul de livrabile și rezultatele obținute de către parteneri. O importanță deosebită a fost acordată activităților pachetului de lucru nr. 3, care are ca scop crearea condițiilor legale pentru implementarea învățământului superior dual în Moldova și Ucraina. Membrii consorțiului au fost informați despre două acte legislative elaborate și adoptate în Republica Moldova, precum amendamentele la Legea privind învățământul superior dual (L3.2) și Ghidul privind implementarea învățământului superior dual (L3.3.). Ambele documente au fost elaborate și adoptate de către  Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. În numele Ministerului Educației și Științei din Ucraina, dl Vitaliy LUTAK a informat că Ministerul a elaborat și adoptat Cartea Albă privind Învățământul Superior Dual, inclusiv Planul de Acțiune și amendamentele la lege. În prezent, Regulamentul privind implementarea învățământului superior dual este în curs de înregistrare la Ministerul Justiției al Ucrainei.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată prezentărilor realizate de universitățile partenere de proiect din Ucraina, care au prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului COOPERA și stadiul actual al procesului de pilotare a programelor de învățământ dual. Consorțiul a urmat pilotarea programului de studii duale implementat de universitățile partenere din Ucraina.

Informațiile suplimentare pot fi accesate pe pagina web a proiectului COOPERA.