Ședință de lucru organizată de echipa ASEM, în cadrul proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine”

Pe data de 24 mai 2022, in incinta Academiei de Studii Economice din Moldova a fost realizata o ședință de lucru în cadrul proiectului ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine – COOPERA” (Număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP).

La eveniment au participat echipele de lucru din Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea Liberă Internaționala din Moldova (ULIM).

Întâlnirea de lucru s-a axat pe subiectul pilotării programelor de studii duale, care vor începe în această toamnă. Partenerii proiectului COOPERA au discutat şi planificat următoarele etape, au stabilit strategii eficiente de informare a publicului despre avantajele educației duale şi de atragere a studenţilor.

Pentru pilotare, ASEM a ales două programe de formare a specialiștilor prin sistem dual la specialitățile „Business și Administrare” și „Informatică Aplicată în Business”, ciclul I, Licenţă.