Ședința Senatului ASEM din 26.11.2020

Stimați membri ai Senatului ASEM,
Vă invităm, să participați la ședința extraordinară a Senatului ASEM ce va avea loc la data de 26 noiembrie 2020, ora 13.00, în regim online.
Ordinea de zi:
 1. Audierea rapoartelor pentru anul 2020 a proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programului de Stat 2020-2024:
  a) Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă  a cheltuielilor publice. Înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul:  20.80009.0807.35. Director de proiect: SECRIERU Angela, prof. univ., dr. hab.
  b) Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă. Înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: 20.80009.1606.09. Director de proiect: BIRCA Alic,  prof. univ., dr. hab.
  c) Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale. Înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: Cifru: 20.80009.0807.42. Director de proiect: PISANIUC  Maia, conf. univ. dr.
 2. Desemnarea din partea Senatului a 2 persoane în componența Consiliului Științific al ASEM.
 3. Diverse
  Pentru a vă conecta la ședința online, vă rugăm să accesați link-ul https://bbb2.vle.ase.md/b/ase-fc9-wka-rdy
 Codul de acces: 024841