Selecția cadrelor didactice în vederea participării la mobilitate academică

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ASEM!

Se lansează selecția cadrelor didactice  în vederea participării la mobilitate academică în cadrul proiectului ERASMUS+.

Oportunitățile de mobilitate sunt disponibile după cum urmează:
Universitatea partener Domeniul de studii Tipul de mobilitate Numărul de mobilitati Durata și perioada mobilității Limba de lucru
Universitatea Politehnica din Timișoara, România Saptamana Internationala Erasmus+
“Erasmus+: Merging Partnerships, Cultures & Mindsets”
Formare 2 Semestrul II, anul academic 2022-2023 Engleză
Dosarul de selecție a cadrelor didactice trebuie să conțină următoarele documente:
  • Cerere de înscriere la concursul de selecție (poate fi ridicată de la Serviciul Relații Internaționale, Blocul B, of. 714)
  • CV model Europass (română/engleză)
  • Scrisoare de motivație (română/engleză)

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului.

Dosarele trebuie expediate la adresa Serviciului Relații Internaționale: international@ase.md,
în format PDF sau depuse personal.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 8 mai 2023

Informaţii suplimentare:
Serviciul Relaţii Internaționale, ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 714
Tel. 022 402 834, international@ase.md,